Oda a la política

Emergència sanitària, emergència democràtica?

Economia

Fer front a l'exclusió social

L’atur, principal problema del país, creix, i les polítiques dels governs no impulsen la reactivació econòmica necessària per crear ocupació, augmentant així la pobresa i les desigualtats socials. Mentre no es crea ocupació, però, cal…

Read more

Responsabilidad Social Compartida?

Carrera científica en España, carrera de obstáculos