Subscriu-te al nostre butlletí i rep totes les novetats

EconomiaJustícia social

La REmunicipalització de serveis: REtornant la centralitat a la política local.

Arrel de les darreres eleccions municipals al maig de 2015 on l’alternativa política al sistema econòmic, polític i social actual va guanyar alcaldies arreu de Catalunya i de l’Estat, la municipalització de serveis ha entrat amb força a les agendes públiques locals.

“la municipalització de serveis ha entrat amb força a les agendes públiques locals” .

Els ajuntaments, com a coneixedors més propers de la realitat ciutadana, i com a primera força de xoc davant dels reptes que es puguin presentar, necessiten articular una política municipalista per tal de garantir i atendre les necessitats dels diversos col·lectius presents als nostres pobles i ciutats i es genera la necessitat de dotar als governs locals d’un major camp d’acció en les seves competències. Dins d’aquest marc, la remunicipalització de serveis busca recuperar la gestió pública directa sobre el servei per part del govern local.

“La remunicipalització de serveis busca recuperar la gestió pública directa sobre el servei per part del govern local”.

Durant els anys setanta i vuitanta es va dur a terme una onada privatitzadora dels serveis públics. Fent servir arguments que desprestigiaven la gestió pública en termes d’eficiència i eficàcia, i en pro d’una major obertura del mercat, es van externalitzar serveis tradicionalment públics cap a empreses privades; tot aprimant el paper de les administracions. Dins d’aquest marc conceptual, la persona passava a ser catalogada com a client o consumidor d’un servei, i no com a receptora d’un servei públic articulat a través dels seus drets de ciutadania.

Malgrat això, la gestió privada dels serveis públics ha quedat desmitificada com a millor model de gestió. S’ha demostrat que la gestió privada tendeix a incrementar els costos dels serveis, en tant que les empreses principalment busquen un benefici econòmic en els serveis on operen.  Motiu pel qual si no hi ha rendibilitat, no hi ha espai de negoci. En aquest sentit, i també a efectes de garantir el benefici econòmic, la falta d’inversions i la precarització laboral de les plantilles que presten aquests serveis fa que la qualitat del servei quedi en entredit.

“S’ha demostrat que la gestió privada tendeix a incrementar els costos dels serveis, en tant que les empreses principalment busquen un benefici econòmic en els serveis on operen”.

A més, cal destacar la consideració que determinats serveis públics han de ser gestionats amb criteris de rendibilitat social, i no només de rendibilitat econòmica. I en aquest aspecte l’administració municipal, com a ens més proper i coneixedor de la realitat de la seva població, és el millor garant per una prestació de serveis des d’un principi d’inclusió i igualtat. Aquí és on l’administració pública local pot incidir de manera clara per incloure mesures de protecció davant d’aquells col·lectius més vulnerables en matèria de serveis públics, tals com el subministrament elèctric, de gas o aigua; com pot ser la tarifació social aplicada als serveis.

El principal objectiu del sector públic és satisfer l’interès general de la manera més sostenible possible, a través d’oferir els serveis amb una millor relació entre la qualitat del servei i el seu preu, però que a més tingui la major rendibilitat social. Per aquest motiu la municipalització es presenta com a eina principal per assolir aquest objectiu; ampliar aquesta gestió a altres serveis públics a part dels serveis bàsics oferts pels ajuntaments significaria augmentar el benestar de la ciutadania en matèria de cobertura i atenció als diversos col·lectius i situacions socioeconòmiques.

“La municipalització permet restaurar l’ètica del bé comú i de la corresponsabilitat de la ciutadania en el control i ús dels serveis públics locals.”

La municipalització permet restaurar l’ètica del bé comú i de la corresponsabilitat de la ciutadania en el control i ús dels serveis públics locals, així com tornar a la centralitat de l’acció política a les persones i als territoris de la mà dels ajuntaments municipalistes. Ajuntaments que donen passos cap a una nova visió de la gestió pública fora del centralisme, posant en valor les particularitats de cada territori.

Esther Garcia Fernández, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA El Prat

Articles relacionats
Economia

Lluitant contra la desigualtat: el paper clau de l'impost de successions

EconomiaFeminismesUnió Europea

Per què les feministes han de parlar de diners per aconseguir igualtat

EconomiaUnió Europea

La influència dels Fons Next Generation en l’escenari fiscal i polític europeu

EconomiaUnió Europea

Next Generation EU: Una UE verda, solidària i europeista és possible

Encara no estàs subscrita?

Deixa'ns el teu correu i et mantindrem al dia del nostre contingut