Realitat actual i idees de canvi per una major presència de dones als estudis d’Activitat Física, Educació Física i Esport

Reptes educatius d’escala europea

Una transició ecològica i justa: una visió per Girona

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Cinc cèntims...

Cinc cèntims sobre LGBTIfòbia

Què són els col·lectius LGBTI+? L’acrònim LGTBI+ s’utilitza per a referir-se a aquells col·lectius formats per persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i d’altres o bé que tracten sobre aquests col·lectius. Aquesta fórmula d’acrònims és…

Llegir-ne més

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

Una transició ecològica i justa: una visió per Girona

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Una transició ecològica i justa: una visió per Girona

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

Una transició ecològica i justa: una visió per Girona

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències