Per què les feministes han de parlar de diners per aconseguir igualtat

La influència dels Fons Next Generation en l’escenari fiscal i polític europeu

Neocolonialisme i racisme a la Unió Europa

Per què les feministes han de parlar de diners per aconseguir igualtat

Economia

Fer front a l'exclusió social

L’atur, principal problema del país, creix, i les polítiques dels governs no impulsen la reactivació econòmica necessària per crear ocupació, augmentant així la pobresa i les desigualtats socials. Mentre no es crea ocupació, però, cal…

Llegir-ne més

Per què les feministes han de parlar de diners per aconseguir igualtat

La influència dels Fons Next Generation en l’escenari fiscal i polític europeu

Per què les feministes han de parlar de diners per aconseguir igualtat

La influència dels Fons Next Generation en l’escenari fiscal i polític europeu