El tren fora de l’AMB

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?