En defensa de la llengua catalana i per la promoció del seu ús social

De la devoció a la deshumanització