Oda a la política

El silenci mediàtic posa més en risc a les activistes d’Orient Mitjà