Emergència sanitària, emergència democràtica?

El conflicte al Sàhara i les migracions a Europa