Antiracisme

Breu història d'una convivència accidentada

De les ciutats multiculturals a les ciutats interculturals Sovint se sol utilitzar el mot multiculturalitat com sinònim d’interculturalitat quan fem referència a la coexistència de diversos grups culturals en un mateix espai-temps. Tanmateix, tenen molt…

Llegir-ne més

Neocolonialisme i racisme a la Unió Europa

Tarek Cherina: "calen mesures per acabar amb l’atur, la precarietat, l’accés a l’habitatge, però també amb el racisme"