Més salut pública a totes les polítiques

La gestió de la sequera: desafiaments i desigualtats en l’ús de l'aigua