Més salut pública a totes les polítiques

Salut municipalista: un nou paradigma per a la justícia social