Suscríbete a nuestro boletín y recibe todas las novedades

Justícia socialResistenciasSalut

CatFac

10Què és:

La CatFac és la Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya, una agrupació de diverses associacions formades per persones consumidores de cànnabis, algunes de les quals per teràpia medicinal. El que fan és construir col·lectivament una proposta d’autoregulació en què les persones sòcies s’abasteixen en cercles tancats i sense ànim de lucre.

Els Clubs Socials de Cànnabis que conformen la CatFac tenen com a funció principal garantir el proveïment dels seus membres amb productes de qualitat, així com la defensa del dret a l’autocultiu. Però, alhora, aspiren a promoure el debat polític per a poder canviar les polítiques actuals en aquesta matèria, establint unes polítiques de drogues justes i efectives en la gestió de plaers i la reducció de riscos.

Què busquen (objectius):

El seu principal objectiu és canviar les actuals polítiques de drogues, que consideren que han fracassat, per tal d’acabar amb el prohibicionisme. Consideren que les actituds de repressió actuals comporten alts costos socials i econòmics. El que defensen des de la CatFac són polítiques públiques dissenyades de forma participativa que aconsegueixin una millora social, prioritzant-ne el respecte i l’autonomia. Per tot això, donen suport a estratègies on es prima la informació i la disminució dels riscos.

Aquest any 2014 un dels seus principals objectius rau en el fet de mantenir el grau d’incidència política per tal de ser decisius en el procés de regulació de la Generalitat de Catalunya i poder, així, defensar els interessos de les persones usuàries de cànnabis.

Així doncs, els seus principals interessos s’emmarquen en la defensa dels drets de les persones usuàries i de les petites productores, la sostenibilitat ecològica i el benefici social. En aquest sentit, propugnen valors com els drets a la salut, al lliure desenvolupament de la personalitat, a la informació i a la seguretat.

Com ho fan:

Es defineixen com una organització democràtica i assembleària. El seu espai de decisió és l’Assemblea General, que reuneixen un cop al mes per planificar i avaluar-ne els objectius. Les decisions de l’Assemblea General es porten a terme a través dels Grups de Treball, que estan organitzats per àmbits, en els quals participen totes les associacions. La Comissió Tècnica, però, és qui s’encarrega del dia a dia de la Federació i està formada pels responsables de cadascun dels àmbits. Hi ha 3 grups (finances, cultius i terapèutic) que són de participació obligatòria per a totes les associacions, mentre que en la resta la participació és voluntària.

Què destaca de la seva feina:

Han desenvolupat un codi de bones pràctiques que estableix un model de gestió i funcionament per a les associacions cannàbiques que conformen la CatFac, tenint en compte les particularitats de la societat catalana. Entenen que el model de regulació és necessari per poder donar resposta a la inseguretat jurídica a què es veuen abocades actualment, evitant així riscos associats al mercat negre, al mateix temps que es desmitifiquen els prejudicis regnants a la societat i es defineixen polítiques reals.

La guia de bones pràctiques està basada en la transparència i la gestió democràtica, garantint així que les activitats no es dirigiran en cap cas cap al lucre personal dels promotors. Les seves regles són molt semblants a les normes de funcionament d’una cooperativa de consum.

Algunes dades:
  • La CatFac està formada per 27 associacions cannàbiques.
  • Totes les persones sòcies són majors d’edat i usuàries prèvies de cànnabis.
  • La CatFac també forma part de la FAC, la Federació d’Associacions de Cànnabis a escala espanyola.
  • Ofereix diversos serveis a les associacions que la conformen, però també a usuaris i usuàries.

 

Montserrat Mompió Gallart @munsamompio

Artículos relacionados
Salut

L’oportunitat d’una política sanitària equitativa i garantista

Salut

Més salut pública a totes les polítiques

Número 123Salut

Salut municipalista: un nou paradigma per a la justícia social

Drets socialsJustícia socialTreball

Treballar per sobreviure o dignificar la vida?

¿Aún no estás suscrita?

Déjanos tu correo y te mantendremos al día de nuestro contenido