Suscríbete a nuestro boletín y recibe todas las novedades

Política

Catalunya Sí que es Pot: prioritats parlamentàries

La situació d’emergència social, democràtica i nacional que viu Catalunya obliga a actuar amb decisió i rapidesa. Catalunya Sí que es Pot, des de la responsabilitat que li ha atorgat la ciutadania i des de la funció que ens pertoca d’exercir d’oposició d’esquerres a la majoria del Parlament de Catalunya, considerem imprescindible fixar prioritats en 4 grans àrees.

La màxima prioritat del Parlament de Catalunya i del Govern que en surti elegit és posar en marxa un Pla de Rescat Ciutadà.

La màxima prioritat del Parlament de Catalunya i del Govern que en surti elegit és posar en marxa un Pla de Rescat Ciutadà. La posada en marxa d’un procés constituent, entès com un procés de ruptura o discontinuïtat amb el sistema polític actual, no pot fer oblidar que cal adoptar mesures urgents i de xoc per encarar problemes que vénen de la darrera legislatura.

Entre aquests problemes, alguns que afecten l’ocupació i els treballadors i els treballadores de determinades empreses, com Valeo o Solvay, i determinats sectors. Altres, com a resposta urgent davant l’increment de la pobresa i les desigualtats –com la renda garantida de ciutadania, la garantia de suficiència en beques menjador o el desplegament de la Llei d’Emergència Habitacional i Pobresa Energètica-. I, per últim, la necessitat d’aturar els processos de privatització de serveis públics i retallades de drets socials acordats per l’actual Govern, avui en funcions, i la recuperació de serveis públics. (eliminar els concerts a escoles de l’Opus, recuperar el finançament a escoles bressol municipals, disminuir les taxes universitàries i del cicle superior de Formació Professional, aturar el Consorci Sanitari de Lleida i els elements de privatització de la sanitat pública, que ATLL passi a mans públiques, etc.).

Situem com a elements cabdals de la nostra política d’emergència la solidaritat, el treball i els drets.

Per això, situem com a elements cabdals de la nostra política d’emergència la solidaritat, el treball i els drets.

Per encarar aquest Pla de Rescat Social es requereix posar en marxa polítiques de xoc que permetin disposar de recursos. En aquest sentit, CSQEP planteja un Acord del Parlament de Catalunya que fixi les prioritats en la millora de recursos públics, sens perjudici que avancem en la concreció del procés constituent; d’entre les iniciatives que plantegem destaquen: la racionalització de la despesa pública, la reestructuració del deute de la Generalitat, reformes fiscals en impostos propis (recuperació de l’impost de successions) i nou sistema de finançament autonòmic.

Ens comprometem a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democràtic del dret a decidir durant l’any 2016

L’esgotament del sistema polític nascut de la Transició exigeix la posada en marxa d’un procés constituent, de ruptura democràtica, social i nacional que permeti al poble català encarar els reptes de l’atur, la desigualtat i la pobresa. És en aquest sentit que ja hem registrat una proposta de resolució en la qual ens comprometem a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democràtic del dret a decidir durant l’any 2016 i, si en finalitzar l’any quedés bloquejada políticament aquesta opció, el Parlament de Catalunya cridaria a posar en marxa nous i més enèrgics processos de mobilització social i ciutadana.

També un aspecte central d’aquest procés constituent és posar en marxa polítiques que permetin avançar en una democràcia més participativa, millorar la transparència i la qualitat democràtica. En aquesta direcció proposem com a propostes prioritàries: una nova Llei d’Iniciativa Legislativa Popular, la prohibició de donacions a fundacions de partits polítics i la reforma de la Llei Electoral.

Estem parlant de fer efectiu l’Acord Social i Polític per a l’Eradicació de la Violència Masclista, del rebuig al TTIP, d’una Estratègia catalana contra el canvi climàtic i de la derogació de BCN World.

I, per últim, propostes en relació a model de país i valors de país. Estem parlant de fer efectiu l’Acord Social i Polític per a l’Eradicació de la Violència Masclista, del rebuig al TTIP, d’una Estratègia catalana contra el canvi climàtic i de la derogació de BCN World.

 

Marta Otero, coordinadora insitucional del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot @catsiqueespot

Artículos relacionados
PolíticaTransició ecològica

Una transició ecològica i justa: una visió per Girona

PolíticaUrbanisme i Mobilitat

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

DemocràciaPolítica

Entrevista a Joan Saura: 20 anys després del Tripartit

PolíticaTransició ecològica

Entrevista a Salvador Milà: 20 anys del Tripartit i de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge

5 Comments

Comments are closed.
¿Aún no estás suscrita?

Déjanos tu correo y te mantendremos al día de nuestro contenido