Realitat actual i idees de canvi per una major presència de dones als estudis d’Activitat Física, Educació Física i Esport

Reptes educatius d’escala europea

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Entrevista a Joan Saura: 20 anys després del Tripartit

Cinc cèntims...

Cinc cèntims sobre LGBTIfòbia

Què són els col·lectius LGBTI+? L’acrònim LGTBI+ s’utilitza per a referir-se a aquells col·lectius formats per persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i d’altres o bé que tracten sobre aquests col·lectius. Aquesta fórmula d’acrònims és…

Leer más

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Entrevista a Joan Saura: 20 anys després del Tripartit

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Lluitant contra la desigualtat: el paper clau de l'impost de successions

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències

Folleu al metro, o amb Twitter ja feu?

Entrevista a Joan Saura: 20 anys després del Tripartit

5 cèntims sobre universitats

5 cèntims sobre les confluències