L'odissea de la nacionalitat espanyola viscuda des dels 16 anys

Oda a la política